Esther Kluwer

Interview met Esther Kluwer

ALS IEMAND WEET HOE HET ANNO 2019 GESTELD IS
MET DUURZAME RELATIES DAN IS HET PROFESSOR ESTHER KLUWER WEL. ZE DOET ER AL JAREN ONDERZOEK NAAR. VOLGENS HAAR KUNNEN WE HET POSITIEVE EFFECT VAN EEN STABIELE RELATIE NIET SNEL OVERDRIJVEN.

Esther Kluwer is bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit en tevens verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Als je de media erop naslaat, of rondkijkt in je omgeving, zou je denken dat het huwelijk zijn langste tijd gehad heeft. Bijna 40% van de stellen gaat uit elkaar en het aantal singles is groter dan ooit. Toch zijn het huwelijk en samenwonen nog steeds de meest voorkomende leefvorm in Nederland en in de landen om ons heen. Bijna 60% van de Nederlanders boven de 20 jaar woont samen met een partner, volgens het CBS. Van de ruim 3 miljoen alleen- wonenden heeft bijna 25% een LAT- relatie. In 2016 werden maar liefst 81.000 huwelijken en partnerschaps- registraties gesloten. Als het misgaat, vormt bijna één op de drie ex-gehuwden binnen een jaar weer een huishouden met een nieuwe partner. Liefdesrelaties zijn van alle tijden.

Dat is ook geen wonder. Om goed te kunnen functioneren, hebben we niet alleen voedsel, onderdak en veiligheid nodig, maar ook stabiele relaties waarin we ons geaccepteerd en geliefd voelen en aandacht hebben voor elkaars welzijn. Hoe belangrijk dat is, merken we aan ons welzijn en onze fysieke gezond- heid. Mensen met goede sociale relaties hebben gemiddeld een hogere levensverwachting dan mensen met slechte sociale relaties. Goede sociale contacten, steun vanuit je omgeving, en je niet eenzaam en geïsoleerd voelen zijn van levensbelang. Ook het hebben van een partner draagt bij aan ons welzijn. Dat klinkt als slecht nieuws voor die groeiende groep singles in Nederland. Maar dat valt gelukkig wel mee: goede sociale relaties beperken zich niet tot het hebben van een partner

Ook goede vrienden en familieleden kunnen je behoefte aan verbonden- heid vervullen. Bovendien: het effect van het hebben van een relatie hangt sterk af van de kwaliteit van die relatie. Beter geen relatie dan een slechte relatie…

Hele artikel lezen?

Koop jouw exemplaar Ik ook van jou vanaf 16 april in de supermarkt!